Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaardenalgemene voorwaarden yoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy regelement

 

Meinhardt Massage vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Onder Meinhardt Massage vallen yoga, massage , familie-opstellingen en burn-out coaching onder toezicht van Meike Meinhardt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meinhardt Massage verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Lijst met contactgegevens van de klant via zelf opgegeven tel.nummer of e-    mail adres.

– Internetbrowser en apparaat type

– Adresgegevens (indien u lessen bij mij volgt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meikemeinhardt@me.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Meinhardt massage verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les/behandeling zodat

deze voor u toegankelijk blijft

– Meinhardt Massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Meinhardt Massage zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Meinhardt Massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Meinhardt massage gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar meikemeinhardt@me.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Meinhardt Massage zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.meikemeinhardt.nl

Telefoonnummer: +31650678842

Bedrijfsadres: Wilhelminastraat 25

2011VJ Haarlem

Beveiliging

Meinhardt Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meikemeinhardt@me.com

Eigen risico

Meinhardt Massage is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt persoonlijke lessen en behandelingen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via meikemeinhardt@me.com